Šta je daltonizam i kako se leči

Daltonizam predstavlja poteškoće pri razlikovanju boja. Nemogućnost razlikovanja boja se ispoljava pri razlikovanju crvene, zelene, plave ili kombinacije tih boja. Neki ljudi ne razlikuju nijanse boja dok neki uopšte ne vide boju. Daltonizam se češće javlja kod muškaraca nego kod žena. Tri osnovna tipa daltonizma su tritanopija (neraspoznavanje plave), protonopija (neraspoznavanje crvene) i deuteranopija (neraspoznavanje zelene).

daltonizamVećini problemi sa nerazlikovanjem boja su nasledni i prisutni na rođenju. Daltonizam nije uvek nasledan. U nekim slučajevima osoba može dobiti daltonizam tokom života. Uzrok su povrede na oku, starenje, katarakta, glaukom, makularna degeneracija, dijabetička retinopatija kao i nuspojave nekih lekova.
Simptomi daltonizma su različiti. Možda ćete moći videti neke boje, a neke ne. Možda vidite mnoge boje, tako da ne možete znati vidite li boje drugačije od drugih. Možda samo vidite nekoliko nijansi boje, dok većina ljudi može videti hiljadu boja. Najređi slučaj je da osoba može videti samo bijelu, crnu i sivu boju.

Pročitajte više na: Savjetnica

,