Rožnjača

roznjaca

Rožnjača predstavlja transparentni prednji deo oka koji obuhvata zenicu, sočivo i prednju komoru. Rožnjača reflektuje svetlost i čini dve trećine od ukupne optičke snage oka. Prosečna refraktivna jačina ljudskog oka iznosi 43 dioptrije. Dok rožnjača doprinosi najvećim delom očnom fokusu, njen fokus je fiksan. Zakrivljenost sočiva sa druge strane može da se koriguje kako bi se izoštrio fokus u zavisnosti od udaljenosti objekta.

Struktura rožnjače

Kornea ima nervne završetke osetljive na dodir, temperaturu i hemikalije, dodir rožnjače izaziva prinudni refleks da se zatvori očni kapak. Pošto je transparetnost od primarnog značaja, rožnjača nema krvne sudove, ona prima hranljive materije pomoću difuzije iz suzne tečnosti. Kod ljudskog oka rožnjača ima prečnik oko 11.5mm i debljinu oko 0.5-0.6mm u centru i 0.6-0.8 mm na periferiji. Rožnjača nema izvor krvi, ona pribavlja kiseonik direktno iz vazduha. Kiseonih se prvo razlaže u suzama i onda se prenosi duz rožnjače kako bi ona ostala zdrava.
Graniči se sa beonjačom pomoću Limbusa rožnjače.Najzastupljeniji rastvorljiv protein u rožnjači ljudskog oka je albumin.

Rožnjača predstavlja samo produžetak beonjače i odvojena je od kože koja leži na njoj, dok je kod naprednijih kičmenjaka spojena sa kožom tako da formiraju jedinstvenu celinu, sastavljenu od više slojeva. Kod riba, kao i kod drugih vodenih kičmenjaka rožnjača ne igra nikakvu ulogu u fokusiranju svetlosti, pošto ima praktično isti refraktivni indeks kao i voda.