Iris

Iris

Iris je obojeni deo oka u obliku diska, nalazi se između rožnjače i zenice. Iris se sastoji od pripojnog tkiva i sitnih mišićnih vlakana. Okrugla crna mrlja koja se nalazi u irisu se naziva zenica. Nijedan čovek na svetu nema istu teksturu, oblik i boju irisa slično otisku prsta.

Iris se sastoji iz tri dela:

  1. endothelium
  2. stroma
  3. epithelium

Iris razdvaja prednji deo oka na:

  • Veću unutrašnju šupljinu između rožnjače i irisa
  • Manju spoljašnju šupljinu između zenice i irisa


Boja irisa

Boja irisa se dobija genetskim nasleđem, i određena je količinom pigmenata u samom irisu. Kada ne bi bilo pigmenta oko bi bilo roze boje (albino). Pigmenti određuju boju i od njih zavisi da li će oko biti plavo, zeleno, braon…
Postoje dva pigmenta melanin i lipohrom koji direktno učestvuju u boji oka. Melanin je braon boje i kontroliše ga 15-ti hromozom, dok lipohrom je žuto-braon i kontroliše ga 19 hromozom. U retkim slučajevima može da se desi da jedno oko bude drugačije od drugog, ali to se retak slučaj.

Iris ne menja boju sa staranjem ma koliko se veruje u to. Dešava se da posmatrači uoče promenu boje očiji, ali to zavisi od osvetljnja, kontrasta i oblačenja čoveka.